Hướng dẫn sử dụng trên điện thoại

1. Tại trang chi tiết sản phẩm

2. Nhấp vào biểu tượng chia sẻ ở trên góc phải

3. Một Popup hiện ra click vào Sao chép đường dẫn

4. Dán link đã copy vào khung tìm kiếm ở trên sau đó nhấn Tìm kiêm

Bước 1 Bước 2 Bước 3

Hướng dẫn sử dụng trên máy tính

1. Tại trang chi tiết sản phẩm

2. Sao chép địa chỉ trang web hiện tại

3. Dán link đã copy vào khung tìm kiếm ở trên sau đó nhấn Tìm kiêm

Top